மனித உடலின் புதிய உறுப்பு மிசென்ட்ரி (Mesentry)

வயிற்றுப்பகுதியின்  உள் படலமாக(abdominal lining)  இருக்கும் பெரிடோனியத்தின்   இரட்டை மடிப்பாக (Double fold of Peritoneum) மிசென்ட்ரி (Mesentry) என்ற ஒரு புதிய உறுப்பு இருப்பதை மருத்துவ விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர்.இது வயிற்றையும்  குடலையும் இணைக்கிறது.

இந்த அமைப்பை பற்றி முதலில் குறிப்பிட்டவர் Leonardo da Vinci. .பல நூற்றாண்டுகளாக இதை ஒரு தேவையற்ற அமைப்பாகவே கருதினர். இதை சிக்கலான  பல துண்டு பகுதிகளை உடைய அமைப்பாக எண்ணியிருந்தார்கள்.

ஆனால் 2012ஆம் ஆண்டுஅயர்லாந்தை (Ireland ) சார்ந்த விஞ்ஞானி J Calvin Coffey,  மிசென்ட்ரி ஒரு எளிமையான தொடர்ச்சியான அமைப்பு என்று கண்டுபிடித்தார். நான்கு வருடங்களாக இதற்கான ஆதாரங்களை திரட்டி ஜனவரி 2017ல் அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்தார்.

மிசென்ட்ரியின் குறிப்பிட்ட செயல்பாடு என்னவென்று இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. ஆனால் மிசென்ட்ரி  பற்றிய ஆராய்ச்சிகளால்  வயிறு சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு இந்த உறுப்பின் பங்கு என்ன என்று தெரிய வரும்.

உலகின் தலை சிறந்த மருத்துவ  நூலான Grey’s Anatomyயும் மிசென்ட்ரி பற்றிய விளக்கங்களுடன் புதுப்பிக்கப்பட்டது.

Source Time and Science Alert

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s