பசுமை டயர்கள்

வாகனங்களுக்கான  டயர்கள், படிம எரிபொருட்ளான (fossil fuels) பெட்ரோலிய பொருட்கள் கொண்டு உருவாக்கப்படுவதால் சூழ்நிலைக்கு ஒவ்வாததாக கருதப்படுகிறது இப்பொருட்களுக்கு மாற்றாக, மரம், புல் போன்ற புதுப்பிக்கத்தக்க இயற்கை பொருட்களிலிருந்து டயரை தயாரிக்க முடியும் என, விஞ்ஞானிகள் நிரூபித்துள்ளனர்.

டயரின் முக்கியமான மூலக்கூறு ஐய்சோப்ரீன் (isoprene). அமெரிக்காவிலுள்ள மின்னசோட்டா பல்கலைக்கழக (University of Minnesota) விஞ்ஞானிகள், அண்மையில் தாவரங்களிலிருந்து  ஐசோப்ரீனை (isoprene) பிரித்தெடுத்து ரப்பரை தயாரித்துள்ளனர்.

14-researchersi

இதற்கான மூன்று படி செயல்முறை

  1. முதலில் தாவரங்களில் உள்ள குளுக்கோஸ் போன்ற சர்க்கரை பொருட்களை, நுண்ணுயிரிகளைக் (microbes) கொண்டு, நொதித்தல் முறையில்  (Biological Fermentation) இடகோனிக் அமிலமாக (itaconic acid) மாற்றினர்.
  2. பின்னர் அதனுடன் ஹைட்ரஜன் (Hydrogen) வாயு செலுத்தி மீத்தைல் டெட்ரா ஹைட்ரோ ஃபுரான் (Methyl-Tetra Hydro Furan)ஆக மாற்றினர் .
  • பின் அதிலிருந்து நீரை வெளியேற்றி (Dehydrate) ஐசோப்ரீனை உருவாக்கி உள்ளனர்.

இந்த கண்டுபிடிப்பு வாகனங்களுக்கான  டயர்கள் மட்டுமல்லாது, மேம்பட்ட உயர்தர ரப்பர் சார்ந்த பொருட்களின் உற்பத்தியிலும் தாக்கத்தை  ஏற்படுத்தும் என்று விஞ்ஞானிகள் தெரிவிக்கின்றனர்

Source Phys.Org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s