தவளைகளுக்கு இருட்டிலும் நிறங்கள் தெரியும்

தவளைகள், மற்றும் தேரைகளின் இரவு பார்வை, மற்ற ஏனைய  விலங்குகளை விட மேன்மையானது. இருட்டாக இருக்கும் போது மனிதர்களால் எதையும் பார்க்க முடியாது அல்லது நிறமில்லாத ஒரு பொருளாக மங்கலாக தெரியும். ஆனால், ஸ்வீடன் லண்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் (Lund University, Sweden.) அல்மெட் கெல்பர் (Almut Kelber) தலைமையிலான ஆராய்ச்சியாளர்கள், தவளைகளால் இருட்டில் கூட நிறங்களை காண முடியும் என்று கண்டுபிடித்திருக்கின்றனர்.

முதுகெலும்புள்ள பிராணிகளுக்கு,  ரெட்டினாவில், குச்சிகள் மற்றும் கூம்புகள் (rods and cones) என்று இரண்டு வகையான காட்சி செல்கள் இருக்கும்.கூம்புகள் (cones) நிறம் பார்க்க உதவுகின்றன, ஆனால் அவைகளுக்கு பொதுவாக ஒளி நிறைய தேவைப்படும். எனவே,  இருட்டில் அவை செயல்படுவதில்லை. இதனால் நிறம் தெரிவதில்லை. அந்த சமயத்தில் குச்சிகள் (rods), கருப்பு வெள்ளையில் மங்கலாக காட்சியை தருகிறது.

ஆனால் தவளைகள், மற்றும் தேரைகளின் குச்சிகள் (rods), இரண்டு வெவ்வேறு வகையான உணர்திறன்கள் (two different sensitivities) கொண்டவை. இந்த தனித்தன்மை வாய்ந்த குச்சிகள், தவளைகளுக்கு இருட்டிலும் நிறங்களை அடையாளம் காட்டுகிறது.

தவளைகளின் இந்த தனித்தன்மை, இருட்டில் உணவு தேடுவதற்கும், துணையை தேடுவதற்கும் மிகுந்த உதவி புரிகிறது.

Source Science Daily

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s