நீரிலும் ஓட்டும் வலுவான பசை

பர்டூ பல்கலைக்கழகத்தை (Purdue University) சேர்ந்த வேதியல் பேராசிரியர் ஜொனாதன் வில்கர் (Jonathan Wilker), ஷெல் மீன்கள் (சிப்பி வகை மீன்கள்), நீரில் ஒரு பாறைபரப்பில் ஒட்டிக்கொள்ள பயன்படுத்தும் புரத பசையை ஆராய்ந்து அதே போன்று ஒரு மிக வலுவான பசையை  உருவாகியிருக்கிறார். மார்கெட்டில் கிடைக்கும் 10 வகையான  பசைகளைவிடவும் இது அலுமினியம், மரம், மற்றும் டெப்லானை தண்ணீரிலும் இணைப்பதில் சிறந்ததாக இருந்தது.

அமினோ அமிலமான டை ஹைட்ராக்சி பினையில் அலநின் Dihydroxyphenylalanine (DOPA) ஷெல் மீன்களின் புரத பசையாகும். இந்த அமினோ அமிலத்தை மாதிரியாக கொண்டு poly(catechol-styrene) என்ற பாலிமரை பசையாக உருவாக்கினார். இந்த பசை ஷெல் மீன்களின் பசையை விட 17 மடங்கு வலிமையானது. நடைமுறை பயன்பாட்டுக்கு இந்த பசையை பயன்படுத்த முயற்சிகள் நடந்து வருகிறது.

Source Phys.org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s