ஒலியோ ஸ்பான்ஜ் (Oleo Sponge)

91563622-06ed-45a4-83fc-67018fd6e9de

கடலில் எண்ணெய் கசிவை உறிஞ்சும் புதிய வகை பஞ்சை சிகாகோவின் அர்கோன் தேசிய ஆய்வகத்தில் (Argonne National Laboratory) உருவாக்கியுள்ளனர். இதன் பெயர் (ஒலியோ ஸ்பான்ஜ்) Oleo Sponge. தண்ணீரை உறியாமல் எண்ணையை மட்டும் உறிவதற்காக இந்த ஸ்பான்ஜ் மீது அலுமினிய ஆக்சைடு ( aluminum oxide) பூசப்படுகிறது. இது தன் எடையை போல 90 மடங்கு எடையை கொண்ட எண்ணையை உறிஞ்சக்கூடியது. எண்ணெயை பிழிந்து எடுத்த பிறகு மீண்டும் பஞ்சை பயன்படுத்தலாம்.

balls

Oleo Sponge

Scientists at Argonne National Laboratory have created a new tool to clean up oil spills by tinkering with the kind of foam found in seat cushions.

The modified foam can soak up oil floating on water and lurking below the surface, and then can be repeatedly wrung out and reused, the researchers say. Researchers used a new procedure to coat the foam with a material that attracts oil but not water. The sponge can absorb up to 90 times its own weight in spilled oil and then be squeezed out like a sponge and reused.

Source Chicagoedu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s