சிலந்தியின் விஷத்திலிருந்து மருந்து

ஆஸ்திரேலிய சிலந்தி வகை ஒன்றின் விஷம், 15 நிமிடத்தில் மனிதனை கொல்லும் சக்தி கொண்டது. ஆனால், அதே சிலந்தியின் விஷத்தில் உள்ள ஒரு பொருள், பக்கவாதம் தாக்கப்பட்ட மனித மூளையில் செல்கள் அழிந்துவிடாமல் காக்கும் திறன் கொண்டது என்பதை ஆஸ்திரேலிய விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

இந்த கண்டுபிடிப்பு எதேச்சையானது. Darling Downs funnel web spider (Hadronyche infensa என்ற விஷ சிலந்தியின் விஷத்தில் உள்ள டி,என்.ஏ வை பிரித்து வரிசைப்படுத்திய பொது Hi1a என்ற மூளையை காக்கக்கூடிய மூலக்கூறு இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

எலிகளிடம் இந்த Hi1a வை செலுத்திய பொது 80 % அளவு மூளை பாதிப்பு குறைந்தது. மேலும்  ஆராய்ச்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகளில் மனிதனிடம் பரிசோதனைகள் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

balls

Deadly spider venom could ward off stroke brain damage

A bite from an Australian funnel web spider can kill a human in 15 minutes, but a harmless ingredient found in the venom of one species can protect brain cells from being destroyed by a stroke, even when given hours after the event, scientists say.

Researchers discovered the protective molecule by chance as they sequenced the DNA of toxins in the venom of the Darling Downs funnel web spider (Hadronyche infensa) that lives in Queensland and New South Wales.

The molecule, called Hi1a, stood out because it looked like two copies of another brain cell-protecting chemical stitched together. It was so intriguing that scientists decided to synthesise the compound and test its powers. “It proved to be even more potent,” said Glenn King at the University of Queensland’s centre for pain research.

Administering Hi1a two hours after stroke reduced the extent of brain damage in rats by 80%.The researchers hope to start human trials of the compound in the next two years, but have more experiments to perform first. If the compound fares well in human trials, it could become the first drug that doctors have to protect against the devastating loss of neurons that strokes can cause.

Source The Guardian

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s