மூளை வளர பழங்கள் காரணம்

நம் முன்னோர்கள் பழங்களை தேடி உண்டதால் அந்த செயல்கள் அவர்களின் மூளை பெரிதாக வளர உதவியிருக்கும் என ஆராச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த கண்டுபிடிப்பு சமூக உறவுகள் தான் நமது அறிவு வளர காரணம் என்ற பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் ஒரு கருத்துக்கு சவாலாக உள்ளது.

140க்கும் மேற்பட்ட குரங்குகள் மற்றும் மனிதக் குரங்கு வகையை சார்ந்த இனங்களின் உணவு நுகர்வு மற்றும் சமூக நடத்தையை நியூயார்க் பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆராய்ந்தனர்.

தங்களது உணவில், இலைகளை விட பழங்களை அதிகமாக உண்ட விலங்குகளுக்கு குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அவற்றில் மூளை பெரிதாக இருப்பதாக அவர் கூறுகின்றனர்.

_95352842_p04y57l3

சமூகத்தில் இணைந்து இருப்பதற்கான தேவையை விட, எளிதாக அணுகமுடியாதபடி உள்ள பழங்களை தேடி அவற்றை உரித்து உண்பது போன்ற செயல்கள்தான் அவர்களின் மூளை வளர்வதற்கு முக்கியமாக இருந்திருக்க முடியும் என்று ஆராச்சியாளர்கள் கருதுகின்றனர்.

5

Fruit may have been the making of mankind

A high-fruit diet is known to keep people healthy, but it may also have helped us develop into humans, a new study suggests.

Scientists have discovered a link between the amount of fruit eaten by primates and the size of their brains.

Previously it was thought that the larger brains of monkeys, apes and humans developed to cope with the complex social maneuverings required to successfully live in a group, a theory known as social brain hypothesis.

But researchers at New York University believe primates and humans actually ate their way to a bigger, more complex brain.

The team compiled the biggest ever database of more than 140 different species to explore the relationship between brain size, different kinds of social behaviour and feeding habits

They find no link between brain size and any measure of sociality, but they did find there was a strong link to diet. Fruit-eating primates have around 25 per cent more brain tissue than plant-eating species.

The researchers suggest that the bigger brains probably evolved to recall fruit locations, and work out new ways to extract flesh from tough skins. Fruits also contain for more energy than plants, giving brains a boost.

“Fruit is patchier in space and time in the environment, and the consumption of it often involves extraction from difficult-to-reach-places or protective skins,” said doctoral student Alex DeCasien, the lead author.

“However, if the question is: ‘Which factor, diet or sociality, is more important when it comes to determining the brain size of primate species?’ then our new examination suggests that factor is diet.”

 

Source BBC and  Telegraph

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s