சுற்றுசூழலுக்கு உகந்தவண்ணம் மின்னனு கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்யும் முறை கண்டுபிடிப்பு

02TH-SCI-PRASADJPG

இந்திய அறிவியல் நிறுவனத்தின் விஞ்ஞானிகளான பேராசிரியர் சட்டோபாத்யாய்.( Prof. Chattopadhyay), மற்றும் டாக்டர் சந்திரசேகர திவாரி (Dr. Chandra Sekhar Tiwary) மின்னனு கழிவுகளை சுற்றுசூழலுக்கு மாசு ஏற்படுத்தாத வண்ணம் மறுசுழற்சி செய்யும் முறையை கண்டுபிடித்திருக்கின்றனர்.

திரவ நைட்ரஜநால் குளிரூட்டப்பட்ட அரைக்கும் இயந்திரத்தில் கடினமாக்கப்பட்ட இரும்பு உருளையை கொண்டு மின்னனு கழிவுகளை அரைக்கும் போது, மின்னணு கழிவில் இருக்கும் உலோகம், ஆக்சைடுகள் மற்றும் பாலிமர் போன்ற பல பொருட்கள் ஒன்றோடு ஓன்று வினை புரியாமல் 20-150 நானோமீட்டர் அளவிலான துகள்களாக்கப்படும். இந்த துகள்களை நீரில் கலந்து புவி ஈர்ப்பு விசைப்படி பிரித்தெடுக்கப்படும். எடை குறைந்த பாலிமர் மேலே மிதக்கும். உலோகங்கள் மற்றும் ஆக்ஸைடுகள் கீழே படியும். மீண்டும் நீரில் கலக்கும் போது ஆக்ஸைடுகள் மேலே மிதக்கும், உலோகங்கள் கீழே படியும்.

இந்த முறையில் இரசாயனங்கள் பயன்படுத்தப்படாதது சிறப்பாகும்.

 

5

Ecofriendly way of recycling e-waste

Indian Institute of Science (IISc) researchers  Prof. K. Chattopadhyay and Dr. Chandra Sekhar Tiwary  have found a novel way to recycle the mounting pile of electronic waste more efficiently and in an environmentally friendly manner.

The low-temperature ball mill was designed by Dr. Tiwary. The cryo-mill grinding chamber is cooled using liquid nitrogen and a small hardened steel ball is used for grinding the material in a controlled inert atmosphere using argon gas.

The crushed powder was then mixed with water to separate the components into individual classes of materials using gravity. The powder separated into two layers — the polymer floats at the top due to lower density, while metals and oxides of similar size and different density settle at the bottom. The bottom layer when diluted further separated into oxides at the top and metals at the bottom. The oxides and metals were present as individual elements.

“Our low-temperature milling separates the components into single phase components without using any chemicals, which is not possible using other techniques,” says Prof. Chattopadhyay.

Source The Hindu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s