பிளாஸ்டிக் குப்பைகளை அழிக்கும் பூஞ்சை

சீன அறிவியல் அகாடமியின்,( Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences ) குன்மிங் தாவரவியல் நிறுவனத்தை சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள்,  வேகமாக பிளாஸ்டிக் பொருட்களை உடைத்து அழிக்ககூடிய ஒரு பூஞ்சையை அடையாளம் கண்டறிந்து உள்ளனர். பாகிஸ்தானின் இஸ்லாமாபாத்நகரில் ஒரு குப்பைமுனையில் பிளாஸ்டிக்கை உண்ணும் பூஞ்சை( fungus) கண்டுபிக்கப்பட்டது.

மண்ணில் வாழும் இந்த ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் டுபின்ஜெனசிஸ் (Aspergillus tubingensis) என்ற பூஞ்சை, பிளாஸ்டிக்கிலும் வளரக்கூடியது என்று கண்டுபிடித்தனர். பிளாஸ்டிக் மீது இந்த பூஞ்சை சுரக்கும் என்ஸைம், பிளாஸ்டிக் மூலக்கூறுகள், அல்லது பாலிமர் இடையே உள்ள ரசாயன பிணைப்பைப் பிரிக்கிறது.

மேம்பட்ட நுண்ணோக்கி உபயோகித்து ஆராய்ந்த போது, வேர் போன்ற அமைப்புடைய பூஞ்சையின் மய்சீலியா (mycelia) என்ற பகுதியின் வலிமை கொண்டும் பாலிமர் உடைபடுவதை அறிந்தனர்.

மக்காத பிளாஸ்டிக் குப்பைகளை அழித்து, சுற்றுசூழலை காப்பாற்ற உதவும் இந்த கண்டுபிடிப்பு மகத்தானதாகும்.

3

Fungus that eats plastic may help clean environment

Scientists have identified a soil fungus, which uses enzymes to rapidly break down plastic materials, an advance that could help deal with waste problem that threatens our environment.

Now, researchers from the Chinese Academy of Sciences have found an unexpected solution to the growing plastic problem in the form of a soil fungus.  The research team found their plastic-eating fungus living in an appropriate venue – a rubbish tip in Islamabad, Pakistan.

Aspergillus tubingensis is a fungus, which ordinarily lives in the soil. In laboratory trials, the researchers found that it also grows on the surface of plastics.

It secretes enzymes onto the surface of the plastic, and these break the chemical bonds between the plastic molecules, or polymers.

Using advanced microscopy and spectroscopy techniques, the team found that the fungus also uses the physical strength of its mycelia — the network of root—like filaments grown by fungi — to help break apart the polymers.

Source The Hindu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s