மரத்தில் வசிக்கும் நண்டுகள்

கேரளாவின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் உள்ள மரங்களில்  வாழும் புதிய நண்டு இனத்தை கண்டுபிடித்துள்ளனர் கேரளா பல்கலை கழகதத்தை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள். ஆந்த பகுதியில் வாழும் கனி என்ற பழங்குடி இனத்தவரின் பெயரில் இந்த நண்டிற்கு கனி மரஞ்சடு (Kani maranjandu ) என்று பெயர் வைத்துள்ளனர்.

அதன் கடின மேல் ஓடு, ஆண் வயிற்று பகுதி மற்றும் இனப்பெருக்க பாகங்கள், மற்றும் நீண்ட கால்கள் ஆகியவை மற்ற நண்டு இனங்களிடம் காணப்படாத சிறப்பு இயல்புகளாகும்.

பெரிய மரங்களில் காணப்படும் தண்ணீர் தேங்கக்கூடிய அளவில் உள்ள பெரிய பொந்துகளில் இந்த கனி மரஞ்சடு நண்டு இனங்கள் உயிர்வாழுகின்றன.

stock-vector-shiny-red-ribbon-on-white-background-with-copy-space-vector-illustration-324743945

New tree-living crab species found in Kerala

Scientists have discovered a new species of long legged, tree-dwelling crabs in Western Ghats of Kerala.

The new species named Kani maranjandu after the Kani tribe in Kerala, are substantially different from other congeners.

The characteristic traits of the crab include the structure of its hard upper shell, its male abdominal structure and reproductive parts and diagnostic elongated walking legs, which no other genus has, said researchers from University of Kerala.

This is the first report of its kind to offer a record of an arboreal crab — a species that lives in trees. Water holding hollows in large trees are essential for the survival of this unique species.

Source Hindu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s