அட்லாண்டிக் கடலுக்குள் கனிம மலை

அட்லாண்டிக் கடலுக்குள் அரிய கனிமங்கள் செறிவாக இருக்கும் பாறைப்படிமங்களை Dr Bram Murton தலைமையிலான பிரிட்டிஷ் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். பூமியிலேயே அதிகபட்ச அரிய கனிமங்களின் குவியலாக இது வர்ணிக்கப்படுகிறது.

அட்லாண்டிக் கடலின் ஆழத்திலிருக்கும் மிகப்பெரிய,உயரமான  (3,000m ) மலையில் இவை இருக்கின்றன. இயற்கையின் மிகப்பெரிய பொக்கிஷமாக வர்ணிக்கப்படும் இந்த படிமங்களில் இருக்கும் அரிய கனிமங்கள், மின்னணுத்தொழில் முதல் சூரிய மின்சாரத்தகடுகள் வரை பயன்படக்கூடியவை. நிலத்தில் அரிதாக கிடைக்கும் tellurium, இங்கு 50,000 மடங்கு அதிகமாக கிடைக்கிறது.

இவை பெரும் மலையாக குவிந்திருப்பது விஞ்ஞானிகளுக்கு மகிழ்ச்சியை அளித்தாலும், இவற்றை வெட்டி எடுக்கும்போது ஏற்படக்கூடிய சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பும் அதனால் கடல்வாழ் உயிரிகள் பெருமளவு உயிரிழக்க நேரும் ஆபத்தும் பெரும் கவலையை அதிகரித்துள்ளது.

banner-154181_960_720

Tropic Seamount in Atlantic Ocean- Treasure trove of rare minerals

British scientists exploring an underwater mountain in the Atlantic Ocean have discovered a treasure trove of rare minerals.

Samples brought back to the surface contain the scarce substance tellurium in concentrations 50,000 times higher than in deposits on land.

Tellurium is used in a type of advanced solar panel, so the discovery raises a difficult question about whether the push for renewable energy may encourage mining of the seabed.

The rocks also contain what are called rare earth elements that are used in wind turbines and electronics.

Known as Tropic Seamount, the mountain stands about 3,000m tall – about the size of one of the middle-ranging Alpine summits – with a large plateau at its top, lying about 1,000m below the ocean surface.

Dr Bram Murton, the leader of the expedition, told the BBC that he had been expecting to find abundant minerals on the seamount but not in such concentrations.

“These crusts are astonishingly rich and that’s what makes these rocks so incredibly special and valuable from a resource perspective.”

He says he is not advocating deep-sea mining, which has yet to start anywhere in the world and is likely to be highly controversial because of the damage it could cause to the marine environment.

Scientists are now weighing up the relative risks and merits of mining on land as opposed to on the seabed. The concern would be for the ecosystems that are built around any mined seamount

Source BBC

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s