‘ஆக்டோபஸ் க்ரிப்பர்'(OctopusGripper)

ஒரு ஆக்டோபஸ் வடிவ ரோபோ என்பது நினைத்து பார்க்க அச்சத்தை ஏற்படுத்தலாம். ஆனால் நிஜத்தில் அப்படி இல்லை.

ஜெர்மனியில் தொழிற்சாலைகளுக்கான ரோபோக்களை தயாரிக்கும், ‘பெஸ்டோ’ நிறுவனம், கடலில் வாழும் ஆக்டோபஸின் கரங்களின் செயல்பாடால் ஈர்க்கப்பட்டு  ஒரு ரோபோ கரத்தை தயாரித்துள்ளது. தொழிற்சாலைகளில் பொருட்களை எடுத்து வைக்க, ஆக்டோபஸ் கை போலவே வடிவமைக்கப்பட்ட,இந்த  ‘ஆக்டோபஸ் க்ரிப்பர்'(OctopusGripper) உதவும். இந்த ஆக்டோபஸ் ரோபோ கரங்களில் இரண்டு வரிசைகளில் இருக்கும் மென்மையான சிலிகான் கப்கள், பொருட்களை மென்மையாக, அதே சமயம் நழுவ விடாமலும் பிடித்து எடுத்து வைக்க உதவுகிறது. இது பல அளவுகளில் உள்ள பொருட்களை பிடித்துக்கொள்ளும்.

h.jpg

இது மற்ற தொழிற்சாலை ரோபோக்களை போல் கரடுமுரடாக இல்லாமல் மென்மையாக இருப்பதால் தொழிற்சாலையில் மனிதர்களுடன் சேர்ந்தே இயக்கலாம், மிகவும் பாதுகாப்பானது.

stock-vector-shiny-red-ribbon-on-white-background-with-copy-space-vector-illustration-324743945

OctopusGripper

A robotic octopus tentacle may sound like the stuff of nightmares, but the idea is actually a lot less creepy than it sounds.

Inspired by the eight-legged ocean creature’s soft muscle, the OctopusGripper wasdesigned by German robotics company Festo to work safely alongside humans.

The OctopusGripper is made from a soft silicone structure which would be completely harmless to humans in the event of an accidental collision.

It can also grip a host of different object of varying sizes.

“If compressed air is applied to it, the tentacle bends inwards and can wrap around the respective item being gripped in a form-fitting and gentle manner,” Festo explains.

The robotics team added the OctopusGripper does not have to be shielded from workers like conventional factory robots, offering potential for a more collaborative human-robot working space in the future.

Meanwhile, robots could soon be delivering delicious pizza to a street near you.

Source; Telegraph

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s