அட்லாண்டிக் ஆகும் கிழக்கு ஆர்டிக்

ஆர்டிக் பெருங்கடலின் கிழக்கு பகுதி அட்லாண்டிக் ஆகி வருவதை சர்வதேச ஆராய்ச்சி குழு, பதினைந்து ஆண்டுகள் வெப்ப நிலை மாற்றத்தை அளவிட்டு கண்டறிந்துள்ளனர்.

பசிபிக் மற்றும் அட்லாண்டிக் பெருங்கடலுக்கும்,  ஆர்டிக் பெருங்கடலுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் –ஆர்டிக் கடலில் மேற்பரப்பு குளிராகவும்,ஆழத்தில் வெதுவெதுப்பாகவும் இருக்கும். ஆனால் பசிபிக் மற்றும் அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில், மேலே வெதுவெதுப்பாகவும் உள்ளே குளிராகவும் இருக்கும்.

முன்பு, அட்லாண்டிக் பெருங்கடலின் சூடான நீர், ஆர்டிக் பெருங்கடலின் குளிர்ந்த நீரோடு கலப்பதை ஹாலோகலைன் அடுக்கு  (halocline layer) எனும் (கடலின் உப்பு நீரும் பணியிலிருந்து உருகி வரும் புதிய நீரும் இணையும் இடத்தில் ஏற்படும் ஒரு) தடுப்பு தடுத்தது. ஆனால் இப்போது அட்லாண்டிக் பெருங்கடலின் சூடான நீர் அடியிலிருந்து ஊடுருவி ஆர்டிக்கின் பனிக்கட்டிகளை உருக்குவதை கண்டறிந்துள்ளனர்.இதை ஆராய்ச்சியாளர்கள் அட்லான்டிபிக்கேஷன் என்கின்றனர்.

ஆர்டிக் கடலின் பனி உருகுவதும், அட்லாண்டிக் ஊடுருவுவதும் காலநிலை மாற்றம் ஏற்படுவதை  சுட்டிக்காட்டுவதாகும்.

5

Eastern Arctic Ocean found to be undergoing ‘Atlantification

An international team of researchers has found that the eastern part of the Arctic Ocean is undergoing what they describe as “Atlantification”—in which the ocean is becoming more like the Atlantic Ocean. In their paper published in the journal Science, the group describes how they tracked ocean temperatures over a 15-year period and the changes they found.

The Arctic Ocean has traditionally been different from the Atlantic or Pacific in a fundamental way—the water gets warmer as you go deeper (due to inflows from the Atlantic) rather than the other way around, as happens with the other two.

The researchers found that warm water from the Atlantic, which has traditionally been separated from melting ice because of the halocline layer—a barrier that exists between deep salty water and fresher water closer to the surface—has been penetrating the barrier, allowing ice to melt from below. It has also led to the water becoming less stratified, like the Atlantic.

These new findings may explain why the extent of ice coverage has been shrinking so dramatically—at a rate of 13 percent per decade.

Arctic sea-ice loss is a leading indicator of climate change and can be attributed, in large part, to atmospheric forcing.

Source : Phys.org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s