தவளைகளிடமிருந்து வைரஸ் காய்ச்சலை தடுக்கும் மருந்துகள்

சளிப்படலம் போன்ற ஒரு வண்ணமயமான திரவத்தினை சுரக்கும் தவளையானது (ஹைட்ரோஃபிளாஸ் பேஹுவிஸ்தாரா)( Hudrophylax bahuvistara) கேளராவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு உள்ளது.

தவளையின் தோலிலிருந்து வெளிப்படும் பிசுப்பிசுப்பான திரவத்தினை ஆய்வு செய்ததில் host defence peptides இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்த புதிய பெப்டைட்களுக்கு ‘உருமின்’ என்று கேரளாவின் உறுமி வாளை நினைவுபடுத்தும் வகையில் பெயர் வைத்திருக்கின்றனர். ஆய்வக சோதனைகளில், இது சாதாரண செல்களை அழிக்காமல். ஃப்ளூ காய்ச்சல் வைரஸ்களை அழித்தது.

இந்த திரவத்தினை கொண்டு பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் வைரஸ்களை அழிக்கமுடியும், என்றும் அதைகொண்டு  புதிய நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு மருந்து தயாரிக்கலாம் என்று அமெரிக்காவின் அட்லாண்டாவில் உள்ள எமோரி பல்கலைக்கழகத்தை (Emory University) சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

3

Frog mucus could DESTROY human virus

Frog mucus is loaded with molecules that kill bacteria and viruses, and researchers are beginning to investigate it as a potential source for new anti-microbial drugs. One of these “host defense peptides,” courtesy of a colorful tennis-ball-sized frog species (Hydrophylax bahuvistara) from southern India, can destroy many strains of human flu and protect mice against flu infection. The researchers named the newly identified peptide “urumin,” after the urumi, a sword with a flexible blade that snaps and bends like a whip, which comes from the same Indian province, Kerala, as the frog.

Josh Jacob, researcher at Emory University in Atlanta, said the compound named urumin “represents a novel antiviral against human influenza viruses of the H1 subtype”.This peptide binds to haemagglutinin, a protein found on the surface of influenza viruses, and manages to destroy them physically.

Jacob’s team is still working out the details of the flu-destroying mechanism, but the urumin appears to work by targeting a viral surface protein called hemagluttinin, the H in H1N1. “The virus needs this hemagglutinin to get inside our cells,” says Jacob. “What this peptide does is ,it binds to the hemagglutinin and destabilizes the virus. And then it kills the virus.”

SourceDaily Thanthi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s