காயம் அடைந்த எறும்பை தூக்கிச்சென்று சிகிச்சை அளிக்கும் சகஎறும்புகள்

எறும்புகள் கூட்டமாக வாழ்பவை. ஆனால், கரையான்கள் போன்ற எதிரிகளுடன் சண்டை போடும்போது காயமடையும் சக எறும்புகளை, தங்கள் புற்றை நோக்கி எடுத்துச் செல்வதை அண்மையில் ஜெர்மனியை சேர்ந்த உயிரியலாளர்கள் (University of Würzburg’s Biocentre ) கண்டறிந்துள்ளனர்.

ஆப்பிரிக்கா நாட்டில் வசிக்கும் மடபிலே எறும்புகள் (Matabele ants), கரையான்களை வேட்டையாடி உண்பவை. வேட்டையாடிய கரையான்களை தங்கள் புற்றிற்கு எடுத்து வரும். அது மட்டுமல்லாமல், வேட்டையின் போது காயம் படும் எறும்புகள் ஒரு விதமான இரசாயன பொருட்களை வெளியிட்டு, தன் சக எறும்புகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்கும். உடனே எறும்புகள், காயம் பட்ட எறும்பை தங்கள் புற்றிற்கு தூக்கி சென்று அங்கு சிகிச்சை அளிக்கும். சிகிச்சை பெரும்பாலும் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் கரையானை விலக்குவதாகும்.

கூட்டமாக வசிக்கும் உயிரினங்கள் ஓரிரு உயிர்களுக்கு பாதகம் என்றால் கண்டுகொள்ளாதவை என்று கருதிய உயிரியலாளர்களுக்கு இது மிகப் பெரிய ஆச்சரியத்தை தந்துள்ளது.

3

Ants rescue their injured

The African Matabele ants (Megaponera analis) are widespread south of the Sahara and are a specialised termite predator. Two to four times a day, the ants set out to hunt prey. Proceeding in long files, they raid termites at their foraging sites, killing many workers and hauling the prey back to their nest.

The invasions bear an increased risk of injury. For this reason, the ants have developed a rescue behaviour hitherto unknown in insects. When an ant is injured in a fight, it will “call” its mates for help by excreting chemical substances. The injured insect is then carried back to the nest where it can recover after receiving treatment. What is the “therapy” like? Usually, treatment involves removing the termites still clinging to the ant.

A German research team of the University of Würzburg’s Biocentre has discovered this rescue behaviour of Megaponera analis and describes it in the journal Science Advances.

Source phys org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s