யானைகளின் உடலறிவு

வெகு சில விலங்குகளே தங்கள் உடலைப் பற்றிய விழிப்புணர்வு அதிகம் என்று உயிரியல் விஞ்ஞானிகள் கருதுகின்றனர். அந்த வகையில் டால்பின், குரங்குகளுக்கு அடுத்து, யானைகளுக்கு தங்கள் உடலைப் பற்றிய அறிவு அதிகம் என கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள் நிரூபித்துள்ளனர். விஞ்ஞானிகள், ஒரு தரை விரிப்பில், ஒரு குச்சியை கட்டி வைத்து, அந்த தரை விரிப்பின் மீது யானையை நிற்க வைத்தனர். விரிப்பில் கட்டிய குச்சியை எடுத்து ஆராய்ச்சியாளர்களிடம் யானைகள் தரவேண்டும். இதற்கு தடையாக இருப்பது தான் நின்றிருக்கும் தரை விரிப்பு என்று உணர்ந்து, நகர்ந்து, குச்சியை எடுத்துத் தந்தன யானைகள். காணொளியை இங்கே காண்க.

3

Elephants’ ‘body awareness’ adds to increasing evidence of their intelligence

Only a few species have so far shown themselves capable of self-recognition – great apes, dolphins, magpies and elephants.

Asian elephants are able to recognise their bodies as obstacles to success in problem-solving, further strengthening evidence of their intelligence and self-awareness, according to a new study from the University of Cambridge.

A stick was attached to a rubber mat using a rope; the elephants were then required to walk onto the mat, pick up the stick and pass it to an experimenter standing in front of them. The researchers wanted to investigate whether elephants understood the role of their bodies as potential obstacles to success in the task by observing how and when the animals removed themselves from the mat in order to exchange the stick. In one control arm of the test, the stick was unattached to the mat, meaning the elephant could pass the stick while standing on the mat.

They found that the elephants stepped off the mat to pass the stick to the experimenter.
This implies that elephants may be capable of recognising themselves as separate from objects or their environment.

Source Dinamalar and Phys. org

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s