3டி கண்ணாடி அச்சியந்திரம்

முப்பரிமாண அச்சியந்திரங்களுக்கு மூலப் பொருளாக, பீங்கான், பாலித்தீன், பலவித உலோகங்களை பயன்படுத்தி பொருட்கள் வடிவமைப்பது  வழக்கம். மருத்துவத் துறையில் திசுக்களை உருவாக்க உயிரிப் பொருட்களைக் கூட பயன்படுத்த ஆரம்பித்துஉள்ளனர். ஆனால், கண்ணாடியை பயன்படுத்துவது சவாலானதாக இருந்து வந்தது. கண்ணாடியை பயன்படுத்தி, வேண்டிய பொருட்களை வடிவமைக்க உதவும் முப்பரிமாண அச்சு தொழில்நுட்பத்தை, முதல் முறையாக ஜெர்மனியிலுள்ள கார்ல்ஸ்ருஹே தொழில்நுட்ப நிலையம் (Karlsruhe Institute of Technology in Germany ) உருவாக்கி இருக்கிறது.

அங்குள்ள  ஆராய்ச்சியாளர்கள், துாய்மையான நானோ துகள்களான குவார்ட்ஸ் மற்றும் திரவ பாலிமர் ஆகிய இரண்டையும் கலந்து திரவ கண்ணாடியை (liquid glass) உருவாக்கினர். இந்தக் கலவையை முப்பரிமாண அச்சியந்திரத்தில் கொடுத்து, கண்ணாடிப் பொருளை உருவாக்கி பின்னர் உலையில் வைத்து சூடு பண்ணினர். அப்போது புறம்பான பொருட்களெல்லாம் எரிந்து மிகத்தூய்மையான கண்ணாடிப் பொருள் கிடைத்தது. இந்த அச்சியந்திரத்தால் மிகப்பெரிய கண்ணாடி கட்டிட முகப்பு முதல் மிகசிறிய லென்ஸ்கள் வரை தயாரிக்க முடியும் என, ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

1

Glass can be printed with 3-D printer

3-D printers print objects made of plastics, ceramics and even metal, but not glass. But now a team of researchers at Karlsruhe Institute of Technology in Germany has developed a way to 3-D print objects made of pure glass.

The new technique allows for 3-D printing glass objects based on the creation of a “liquid glass” the team developed—a glass nanocomposite with glass nanoparticles suspended in a photocurable prepolymer. In practice, the sandy glass nanoparticles are mixed into a liquid solution and the results are then used as the “ink” for the printer. Once printed in the traditional way, the glass object is transferred to an oven that cures the glass and burns off other extraneous materials. The result is an object made of pure, clear glass.

They suggest the new technique could be used to produce both very large and very small glass objects, from skyscraper facades to tiny camera lenses.

Source Dinamalar

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s