வலி அறியாத தேனீக்கள்

ஆஸ்திரேலியாவின் க்வீன்ஸ்லாண்டு பல்கலைகழகத்தை (University of Queensland in Australia) சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள், பூச்சிகளுக்கு வலி உணர்வு இருக்கிறதா என்று ஆராய்ச்சியை தேனீக்களை கொண்டு நடத்தினர்.

தேனீக்களின் காலை வெட்டியும், காலில் கிளிப் மாட்டியும் அதற்கு காயத்தை ஏற்படுத்தினர். காயமடைந்த தேனீக்களுக்கு வலியைப் போக்கும் மார்பீன் கலந்த இனிப்பு திரவத்தையும், சாதாரண இனிப்பு திரவத்தையும் தந்து விஞ்ஞானிகள் சோதனை செய்தனர். மார்பீன் கலந்த இனிப்பு திரவத்தை உட்கொண்டிருந்தால், வலிக்கு இதமளிப்பதை அறிந்து தேனீக்கள் மீண்டும் மீண்டும் மார்பீன் கலந்த இனிப்பு திரவத்தை உட்கொண்டதாக அறியலாம் என்று எண்ணினர். ஆனால் ஆராய்ச்சியாளர்கள் எதிர்பார்த்ததற்கு மாறாக, காயமடைந்த தேனீக்கள் சாதாரண இனிப்பு திரவத்தையே உட்கொண்டன. இதனால், தேனீக்களுக்கு வலி உணர்வு இல்லை என்ற முடிவுக்கு விஞ்ஞானிகள் வந்தார்கள்.

3

Honey bees don’t Feel Pain

Most complex animals feel pain, but what about insects? The Queensland Brain Institute at the University of Queensland in Australia conducted a rather ingenious experiment on honeybees.

They conducted two experiments, with 540 bees in each. In the first, they affixed clips to the legs of half the bees, to “create the sensation of a continuous pinch, similar to an attack of a biting predator or competitor.” The other bees were left unharmed to serve as controls. Then, bees were allowed to free feed in a cage with feeders containing pure sucrose solution and feeders containing sucrose solution with morphine.

The researchers also conducted a second experiment, identical but for one difference: Half of the bees had one middle leg amputated, while the other half was left unharmed.

The researchers hypothesized that if bees feel pain, an injury would prompt them to choose morphine-containing solution over pure sucrose.

Results from the experiments did not support this hypothesis. Clipped bees from the first experiment did not consume more morphine than control bees. In the second experiment, amputated bees did consume more morphine/sucrose solution, but they also consumed more pure sucrose solution. According to the researchers, this indicates that “amputation prompts an immune response, which entails increased energetic demands.” In other words, the amputated bees weren’t drinking more morphine solution to relieve pain; they were drinking more because their injury was metabolically taxing – they were hungry.

Based on current scientific evidence, they don’t appear capable of experiencing pain. More research is needed.

Source : Real Clear Science

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s