இறந்தது போல நடிக்கும் பெண் தட்டாம்பூச்சி

விரும்பாவிட்டாலும், விடாது துரத்தும் ஆண் தட்டாம்பூச்சியை,(dragonfly)  பெண் தட்டாம்பூச்சி எப்படி சமாளிக்கிறது? பறந்து கொண்டிருக்கும்போதே திடீரென புல்வெளி மீது மல்லாக்க விழுந்து, இறந்தது போல நடிக்கிறது; ஆண் தட்டாம்பூச்சி அருகே வந்து பார்த்து, இறந்து விட்டது என்று தவறாக நினைத்து, வெகுதுாரம் பறந்து போன பிறகு, பெண் தட்டாம்பூச்சி பறந்து விடுகிறது.

சில வகை வெட்டுக்கிளிகள், ஈக்கள், சிலந்திகள், எதிரியிடம் இரையாகாமல் இருக்க இப்படி நடிப்பதுண்டு. என்றாலும் தட்டாம்பூச்சி, விருப்பமில்லாத ஆணிடம் இருந்து தப்பிக்க, போலி மரண உத்தியை கடைபிடிப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருப்பது இதுவே முதல் முறை என்கிறார் இந்த செயலை கண்டுபிடித்த ஜூரிச் பல்கலைக்கழகத்தின் உயிரியலாளர் ரச்சிம் கலிபா(Rassim Khelifa, a biologist at the University of Zurich).

flo 4

FEMALE DRAGONFLY DEATH FEIGNING TO AVOID SEX

Some female dragonflies go to great lengths to avoid sex—they fake their own deaths. For the first time, a scientist has observed that female moorland hawker dragonflies freeze mid-air, crash to the ground, and lie motionless when faced with aggressive males.

Called sexual death feigning, this behavior evolved to protect females against aggressive males; for instance, female moorland hawker dragonflies risk injury and sometimes death if coerced into mating. Only five species, including a spider and praying mantis, are known to practice sexual death feigning, making this new discovery all the more intriguing, says Rassim Khelifa, a biologist at the University of Zurich who published a new study on the phenomenon in the journal Ecology.

“In a lot of dragonflies, males try to seize the female with or without consent,” Khelifa says. “The fittest—that is the fastest, most powerful male—is usually the one who mates.”

When Khelifa studied the behavior more closely in the wild, he found that faking death works: More than 60 percent of the females he observed escaped after deceiving chasing males.

All the females who did not perform the death feint were intercepted by males.

source : National Geographic

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s