துாக்கத்திற்க்கான FABP7 மரபணுக்கள்

துாக்கத்திற்கும் மரபணுக்களுக்கும் தொடர்பு உண்டா? உண்டு என்பதை மட்டுமல்ல, துாக்கத்தின் தன்மையை கட்டுப்படுத்தும் மரபணுவை, அமெரிக்காவிலுள்ள வாஷிங்டன் மாநில பல்கலைக்கழகத்தின் (Washington State University) ஜேசன் கெர்ஸ்ட்நேர் (Jason Gerstner) தலைமையிலான  விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர். FABP7 என்ற மரபணு, எலி மற்றும் ஈ போன்றவற்றில் துாக்கத்தின் தன்மையை கட்டுப்படுத்துவதை கண்டுபிடித்தனர்.

040517TB_SleepGene.jpg

300 ஜப்பானியர்களை ஆய்வுக்கு உட்படுத்தியதில் FABP7 என்ற மரபணு இருந்த 29 பேர் நிம்மதியாக உறங்கினர்.  இதன் மூலம், மனிதர்களின் மூளையிலும் இந்த மரபணு, துாக்கத்தின் தன்மையை கட்டுப்படுத்துவதை உறுதி செய்துள்ளனர்.

flo 4

Sleep Gene FABP7

Good night wishes might make us humans go to bed happy, but it’s a gene that determines sleep quality and allows sound sleep, scientists said.

Jason Gerstner of the Washington State University and his colleagues demonstrated that the gene, called FABP7, plays a role in controlling the sleep quality of mice and fruit flies.

During the current study, Gerstner and his colleagues saw that mice with a knocked out FABP7 gene slept more fitfully compared to normal mice with the gene intact, suggesting the gene is required for normal sleep in mammals.

To see if FABP7 is indeed required for normal sleep in humans, Gerstner and his colleagues in Japan looked at the data from nearly 300 Japanese men who underwent a seven-day sleep study that included an analysis of their DNA.

It turned out that 29 of them had a variant of the gene responsible for the production of FABP7, and like the mice, they tended to sleep more fitfully. While these people would get the same amount of sleep as other people, they would wake up more often during the night.

While the researchers were excited about finding a gene with an apparently strong influence on sleep, they stressed that other genes are almost certainly involved in the process.

Source Dinamalar and news cgtn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s