ஒரு கோடி ஆண்டுக்கு முன் வாழ்ந்த குரங்கின் பல்

இமாச்சல பிரதேசத்தில் சுமார் ஒரு கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த குரங்கின் பல் புதை படிவம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. சுமார் 38 ஆண்டுகளுக்கு முன் இந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கிருஷ்ணபித்கஸ் என்ற விலங்கினம் குறித்து மேலும் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் இந்தப் பல் படிவம் உதவும் என அறிவியலாளர்கள் கூறியுள்ளனர்.

இந்தப் பல் படிவம் இமாசலப் பிரதேசத்தில் உள்ள ஹரிதலிங்கர் என்ற இடத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் தற்போது வாழ்ந்து வரும் கிப்பன் (gibbons) என்ற குரங்கின் முந்தைய கால வளர்ச்சி குறித்து அறிந்து கொள்ள உதவும் என ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதுகின்றனர்.

இது குறித்துப் பேலியோ ஆய்வு மையத்தின் (Paleo Research Society) தலைவரான அனேக் அங்கியான், “பியோபித்செக்கின் என்ற குரங்கின் வழித்தோன்றலாகக் கிருஷ்ணபித்கஸ் இருக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த உயிரி னத்தைப் பற்றி விஞ்ஞானிகள் முன்பு அறிந்திருக்கவில்லை. இந்தக் கண்டுபிடிப்பு கிருஷ்ணபித்கஸ் என்ற உயிரினத்தின் பழக்க வழக்கம் மற்றும் அதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சி குறித்து அறிந்து கொள்ள உதவும்” என்கிறார்.

ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ

Scientists Find Nine Million Years Old Ape Fossils In Himachal

Scientists have discovered that a primitive ape-like ancestor, which was till now thought to be a native of only Eurasia, had existed in India too, a leap in research on human evolution.

The fossil was dug up by scientists during an excavation in Haritalyangar in Shiwalik hills region in Himachal Pradesh, about 120 km from Shimla on the road to Kangra.

The fossils are nine million years old and are in the form of lower molar germs or permanent teeth that are un-erupted and still forming in lower jaw. The crowns of both the molars are fully formed, but there is no root formation. This indicates that they belonged to infants of slightly different ages at the time of their deaths. One specimen is a partial right first molar and other a complete left second molar.

The apes seemed to be slightly larger (about 15 kg heavier) than the modern-day Siamang Gibbons, that are found in the Himalaya and South-East Asia.

Detailed studies showed that the specimens were similar to those of a genus of primitive ape-like ancestors called pliopithecoid, which were widespread in Eurasia during the Miocene period (18 million to seven million years ago).

The specimens were also consistent in size and morphology to an upper third molar that was found in the same region in the 1970s. At that time it was suspected that the specimen was perhaps related to pliopithecoid genus but it was highly worn out and could not be studied properly. The specimen was initially identified as Pliopithecus krishnaii but was later transferred to a new genus Krishnapithecus.

The research team consisted of Dr. Anekh R.Sankhyan, a retired anthropologist from the Anthropological Survey of India, Dr. Jay Kelley of Institute of Human Origins and School of Human Evolution and Social Change, Arizona State University and Terry Harrison of the Centre for the Study of Human Origin in the Department of Anthropology at New York University.

Source Hindu and Outlook

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s