பிளாஸ்டர் மூலம் தடுப்பு மருந்து

ஃபுளூ தடுப்பு மருந்தை வலியின்றி உடலில் செலுத்தக்கூடிய மிக முன்னேறிய வழிக்கான பரிசோதனைகளை அமெரிக்க ஆய்வாளர்கள் மனிதர்கள் மத்தியில் மேற்கொண்டிருக்கின்றனர்.

மிகநுண்ணிய ஊசிகளைக்கொண்ட சின்னஞ்சிறு பிளாஸ்டர்பட்டி மூலம் இந்த மருந்தை இனி உடலுக்குள் செலுத்த முடியும்.

20161104_story3Pic1

இந்த தடுப்பு மருந்தை குளிரூட்டியில் வைத்திருக்கத்தேவையில்லை. தேவைப்படுபவர்கள் மற்றவர் உதவியின்றி தாமே இதை உடலில் ஒட்டிக்கொள்ளலாம்.

மின்வசதியில் தன்னிறைவை எட்டாத வளர்ந்துவரும் நாடுகளில் இது மிகப்பெரிய புரட்சிகளை ஏற்படுத்துமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

1

Painless flu jab patch

A ‘painless’ sticking plaster flu jab that delivers vaccine into the skin has passed important safety tests in the first trial in people.

The patch has a hundred tiny hair-like microneedles on its adhesive side that penetrate the skin’s surface.

It is simple enough for people to stick on themselves.

Unlike the standard flu jab, it doesn’t need to be kept in the fridge, meaning pharmacies could easily stock it on their shelves for people to buy.

Volunteers who tested it said they preferred it to injections.

It offers the same protection as a regular vaccine, but without pain, according to its developers from Emory University and the Georgia Institute of Technology, who are funded by the US National Institutes of Health.

The patch punctures the uppermost layers of the skin, whereas regular flu injections go all the way through and into muscle.

The patch can be thrown in the bin after it is used because the microneedles dissolve away.

And because it can be safely stored for up to a year without refrigeration, it could prove extremely useful in the developing world.

Source BBC

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s