நாரைகள் ஒற்றைக் காலில் நிற்பதற்கு ஏன்?

நாரைகள் ஒற்றைக் காலில் நிற்பதற்கு காரணம் தற்போது தெரியவந்துள்ளது. ஜோர்ஜியா இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி மற்றும் எமோரி பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள்  (Georgia Institute of Technology and Emory University ), இறந்த நாரைகளின் உடல்களை வைத்து பரிசோதித்த போது, அவைகளை நிற்க வைக்க இரண்டு கால்களை விட ஒற்றை காலே எளிதாக இருந்ததாக அறிந்தனர்.  இதனால் உடலின் சக்தியை சேமிக்க அவை ஒற்றைக்காலில் நிற்கின்றன என்றும் உடலின் இயக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தி நீண்ட நேரம் நிற்கும் வகையில் நாரைகள் இவ்வாறு நிற்கின்றன என்றும் கண்டறிந்தனர் . ஒற்றைக்காலில் நிற்கும்போது அவைகளின் உடலில் மற்ற எந்த தசைகளும் செயல்படுவதில்லை என்றும் ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது.

1

Scientists have worked out why flamingos stand on one leg

Flamingos are well-known for standing on one leg – but, until now, no-one has been entirely sure why they do it. One theory was that they did it to help regulate their temperature, as putting both down when stood in water would draw away more body heat.

However, researchers now believe they have found an alternative answer. Professor Young-Hui Chang from the Georgia Institute of Technology and Lena H Ting of Emory University conducted a series of experiments using the bodies of dead flamingos – and found it was easier to stand them up on one leg rather than two.

“We demonstrated that flamingo cadavers could passively support body weight on one leg without any muscle activity while adopting a stable, unchanging, joint posture resembling that seen in live flamingos,” they wrote.

“By contrast, the cadaveric flamingo could not be stably held in a two-legged pose, suggesting a greater necessity for active muscle force to stabilize two-legged versus one-legged postures.

“Our results suggest that flamingos engage a passively engaged gravitational stay apparatus (proximally located) for weight support during one-legged standing.”

They also discovered that live flamingos standing on one leg have “markedly reduced body sway during quiescent versus alert behaviours, with the point of force application directly under the distal joint, reducing the need for muscular joint torque.

“Taken together, our results highlight the possibility that flamingos stand for long durations on one leg without exacting high muscular forces and, thus, with little energetic expenditure.

Source : Telegraph

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s