அதிக ஒலி எழுப்பும் பறவை

கண்டுபிடிப்பு:  உலகிலேயே அதிக அளவு ஒலி எழுப்பும் வெள்ளை பெல்பிர்ட் பறவை (white bellbird)

ஆராய்ச்சியாளர்கள்:  . உயிரியல் அறிஞர் Jeff Podos, University of Massachusetts , மற்றும் மரியோ கோன்-ஹாஃப்ட் (Mario Cohn-Haft), curator of birds at the Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia in Manaus, Brazil)

விவரம்: அமேசான் வனத்தின் வடக்கு பிரேசில் மலைப் பகுதிகளில் வாழும் வெள்ளை பெல்பிர்ட் ஆண் பறவை (புரேக்னியால் ஆல்பஸ்), பெண் பறவைகளைக் கவர எழுப்பும் ஒலி, ராக் இசைக் கச்சேரிகளில் வெளிப்படும் இரைச்சல், மரம் வெட்டும் இயந்திர ரம்பம் ஆகியவற்றைவிட அதிக இரைச்சலைக் கொண்டதாக இருப்பதாக கண்டறிந்துள்ளனர்.

1502.m00.i123.n012.s.c10.seamless-web-page-dividers-with-shadows-

Loudest bird on Earth

Discovery: Male white bellbird is the loudest bird on Earth

Researchers: Biologist Jeff Podos, University of Massachusetts and Mario Cohn-Haft, curator of birds at the Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia in Manaus, Brazil.

In detail:  The male white bellbird of the Amazon rainforest is the loudest bird on Earth.

The bellbird’s call is  of 125 dB—that’s similar to what you’d hear standing next to speakers at a rock concert. By comparison, a normal human voice is about 60 dB.

During mating season, the mountains of the Brazilian Amazon ring out with the screams of male white bellbirds. Males have two different song types: a cutting scream (0:08), and a rarer, louder two-tone call (0:17). ( video ) The calls can get louder than live rock concerts. The males may have evolved this trait to impress females, as the louder birds are presumably more fit.

Source : Dinamalar and National Geographic

இறகு தந்த சிறப்பு வெல்க்ரோ

கண்டுபிடிப்பு: இறகின் அமைப்பை போன்ற சிறப்பு வெல்க்ரோ.

ஆராய்ச்சியாளர்: கலிபோர்னியா பல்கலைக் கழகத்தைச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர் தாரா சல்லிவன் (Tarah Sullivan).

விவரம்: ஒரு இறகில், நடு ஈர் பகுதியின் இரு புறமும் கூரல் எனும் இழைகள் உண்டு. கூரல்கள் ஒன்றோடொன்று ஒட்டியிருக்கும்; அவை காற்று, தண்ணீர் பட்டால் பிரிந்து, மீண்டும் சேர்ந்து கொள்ளும்.

கூரல்களின் இரு பக்கமும், 8-16 மைக்ரோமீட்டர் இடைவெளியில் நுண்ணிய பிசிறுகள் இருக்கும். இந்த பிசிறுகள், அருகே உள்ள கூரல்களின் பிசிறுகளுடன் கச்சிதமாக பிணைந்து விடும்.

ஆராய்ச்சியாளர் தாரா, அதே போன்ற அமைப்பை, நவீன முப்பரிமாண அச்சுஇயந்திரத்தில் பெரிய அளவில் வடிவமைத்து அச்சிட்டார்; அவையும் பிரிந்து, பிணையும் தன்மையை கொண்டிருந்தன.

இந்த கண்டுபிடிப்பு, விமான இறக்கை முதல், பல இடங்களில் பயன்படும்.

balls

‘Supervelcro’ based on FEATHERS

Invention: Supervelcro’ material inspired from bird’s feathers

Researcher: Tarah Sullivan, researcher at the University of California San Diego.

Description: Composed of keratin, feathers have a central shaft going down the middle, with softer and skinnier barbs sprouting off to either side. Along the edges of those barbs are small structures known as barbules. Those barbules hook onto one another, holding adjacent barbs together. The barbs can still be pulled apart, then subsequently “zipped” back together.

feat

Tarah Sullivan, discovered that in birds of all sizes, the barbules are always spaced within eight to 16 micrometers of one another (a micrometer is one thousandth of a millimeter).

Keeping this ratio in mind, she proceeded to create large-scale 3D-printed models of barbs and barbules. Using these, she demonstrated that objects with such a structure could repeatedly be joined to one another and pulled apart – as is the case with the hook-and-loop structure of Velcro.

Additionally, natural barbs and barbules are capable of trapping air on a feather’s underside, while diverting it on top. Sullivan believes that this quality could also be replicated in bioinspired man-made materials, which may have applications in fields such as aerospace.

Source : Dinamalar and Daily mail

கொக்கி செய்யும் காகங்கள்- தொழில்நுட்ப பரிணாமம்

பசிஃபிக்பெருங்கடலின் தெற்கு பகுதியிலுள்ள டஜன் கணக்கான தீவுகளை உள்ளடக்கியதுதான் பிரான்ஸ் நாட்டின் கீழுள்ள நியூ கலேடோனியா (New Caledonia)
செடிகளில் இருந்து கிடைகின்ற பொருட்களை கொண்டு நியூ கலேடேனிய காகங்கள் எளிதாக கொக்கிகளை செய்கின்றன. அவற்றை பூச்சிகளின் முட்டை புழுக்கள் மற்றும் சிலந்திகளை பிடிப்பதற்கு பயன்படுத்துகின்றன.
சுமார் 23 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால், மனிதர்கள் மீன்பிடி கொக்கிகளை தயாரித்தது, மிகவும் முக்கியமான தொழில்நுட்ப திருப்புமுனையாகும். இந்த 1000 தலைமுறைகளுக்குள் மீன்பிடி கொக்கி உருவாக்கத்தில் இருந்து விண்கலன்களை அனுபவது வரை மனிதர்கள் முன்னேறியிருப்பதை பார்க்கிறபோது, உண்மையிலேயே மிகவும் பெரிய வளர்ச்சியாக தெரிகிறது என்கிறார் காகங்களை ஆராயும் ஸ்காட்லாந்தின் ஆண்ட்ரூஸ் பல்கலை கழகத்தின் பேராசிரியர் க்ரிஸ்டியன் ருட்ஸ் (Prof Christian Rutz).
“அது போல், சின்னஞ்சிறிய விலங்குகள் கூட கருவிகளை தயாரித்து கொள்ளுவதற்கு போதுமான அறிவுக்கூர்மையோடும் உள்ளன என்பதையும், சில வேளைகளில் நம்முடைய முன்னோரைவிட அவை சிறந்து விளங்கின என்பதையும் நாம் பணிவுடன் ஏற்றுத்தான் ஆகவேண்டும்” என்கிறார் ருட்ஸ்.
காகங்கள் தயாரிக்கும் கருவிகளின் எதிர்கால வளர்ச்சி பற்றி அனுமானித்தால், இந்த கொக்கிகளை செய்வதோடு அவை நிறுத்தப்போவதில்லை என்று பேராசிரியர் ருட்ஸ் கூறுகிறார்.

balls

Clever crows create hook

New Caledonian crows make hooks out of plant material, using them to “fish” for grubs and spiders. Experiments have now revealed that these hooked tools are 10 times faster at retrieving a snack than the alternative tool – a simple twig.
These crows are the only animals known to make hooks.

See the video Here

The earliest human-made fishing hooks – from about 23,000 years ago – were one of the most significant technological milestones. Lead researcher on the crows study, Prof Christian Rutz, University of St. Andrews ,Scotland, told ” Our invention of fish hooks] was incredibly recent – only 1,000 generations ago, which is an eye-blink in evolutionary terms. “When you think that we went in that 1,000 generations from crafting fish hooks to building space shuttles – that’s absolutely mind-boggling.””When I see these crows making hooked tools, I have a glimpse of the very foundations of a technology that is evolving,” Prof Rutz said.”But we have to be more humble and accept that many ‘small-brained’ animals are intelligent enough to make and use tools and sometimes are even more proficient at this task than our cousins.”

Source BBC

பறவை முட்டையின் வடிவமும் பறக்கும் திறனும்

பறவைகளின் முட்டைகள் பலவித வடிவங்களில் இருப்பதற்கு  பறவையியல் வல்லுனர்கள் பல காரணங்களை சொல்கின்றனர். உயரமான கூடுகளிலிருந்து உருண்டு விழாமல் இருக்க நீள் வட்ட முட்டைகளும், கீழே விழுந்தால் உடையாமல் காக்க, கோள வடிவ முட்டைகளும் உருவாகியிருக்கலாம் என்பது பலரது கருத்து.

ஆனால், அண்மையில், 14,000 பறவையினங்களின் 50 ஆயிரம் முட்டைகளின் வடிவங்களை ஆராய்ந்த ஹார்வர்டு மற்றும் பிரின்ஸ்டன் பல்கலைக்கழக (Harvard University and Princeton University ) ஆராய்ச்சியாளர்கள், பறவைகளின் பறத்தல் திறனைப் பொறுத்து அவை இடும் முட்டைகளின் வடிவங்கள் மாறுபடக்கூடும் என்று விளக்கமளித்துள்ளனர்.

23tb-eggs03-master675.jpg

பறக்கும் திறன் வலுவாக உள்ள பறவைகளின் உடல் அமைப்பு பறப்பதற்கு ஏற்ற வகையில் இருப்பதால், அவற்றின் இனப் பெருக்க உறுப்பு சிறியதாக அமைந்திருக்கும். எனவே, அவை இடும் முட்டைகள் நீள்வட்ட வடிவில் இருக்கின்றன என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் விளக்கம் தந்துள்ளனர்.

4

Why Do Bird Eggs Have Different
Shapes? Look to the Wings

Owls’ are spherical, hummingbirds’ are elliptical and sandpipers’ are pointy.

All bird eggs have the same function — to protect and nourish a growing chick. But they come in a brilliant array of shapes. This variety has puzzled biologists for centuries. Now, in the most comprehensive study of egg shapes to date, a team of scientists seems to have found an answer.

The researchers cataloged the natural variation of egg shapes across 1,400 bird species, created a mathematical model to explain that variation, and then looked for connections between egg shape and many key traits of birds. On a global scale, the authors found, one of the best predictors of egg shape is flight ability, with strong fliers tending to lay long or pointy eggs.

The authors conducted a multistep investigation that brought together biology, computer science, mathematics and physics. They first wrote a computer program, named Eggxtractor. With Eggxtractor, the researchers plotted nearly 50,000 eggs, representing all major bird orders, from a database of digital images by the Museum of Vertebrate Zoology in Berkeley, Calif.

Next, the researchers attempted to answer how eggs might acquire varying shapes. Rather than looking at the shell, as one might expect, they focused on the egg’s membrane (the film you see when peeling a hard-boiled egg), which is essential to the egg’s shape.

The scientists identified two parameters that could influence egg form: variations in the membrane’s composition and differences in pressure applied to the membrane before the egg hatches.

By adjusting these two parameters, “we were able to completely recover the entire range of observed avian egg shapes” — a good test of the model, said L. Mahadevan, a professor of applied math, biology and physics at Harvard University and an author of the study.

Finally, the researchers looked into why egg shapes might be so spectacularly diverse. One popular hypothesis centered on nest location: Cliff-nesting birds, it was thought, lay pointy eggs so that if the eggs are bumped, they spin in a circle rather than rolling off the cliff. Another suggested that birds lay eggs in shapes that pack together best in different-size clutches.

But when the authors related egg shape to these and other variables, they were surprised to find that none of them fit on a global scale (though they may still play important roles on smaller scales). Instead, egg shape was strongly correlated with a measure of wing shape, called the hand-wing index, which reflects flight ability.

Wandering albatrosses are one of the most far-ranging fliers — some have been known to circumnavigate the Antarctic Ocean three times in a year — and have elliptical eggs. Eastern screech owls rarely move beyond their small territory, where they tend to fly in short, low-powered glides, and have almost spherical eggs.

Source : Dinamalar and New York Times

நாரைகள் ஒற்றைக் காலில் நிற்பதற்கு ஏன்?

நாரைகள் ஒற்றைக் காலில் நிற்பதற்கு காரணம் தற்போது தெரியவந்துள்ளது. ஜோர்ஜியா இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி மற்றும் எமோரி பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள்  (Georgia Institute of Technology and Emory University ), இறந்த நாரைகளின் உடல்களை வைத்து பரிசோதித்த போது, அவைகளை நிற்க வைக்க இரண்டு கால்களை விட ஒற்றை காலே எளிதாக இருந்ததாக அறிந்தனர்.  இதனால் உடலின் சக்தியை சேமிக்க அவை ஒற்றைக்காலில் நிற்கின்றன என்றும் உடலின் இயக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தி நீண்ட நேரம் நிற்கும் வகையில் நாரைகள் இவ்வாறு நிற்கின்றன என்றும் கண்டறிந்தனர் . ஒற்றைக்காலில் நிற்கும்போது அவைகளின் உடலில் மற்ற எந்த தசைகளும் செயல்படுவதில்லை என்றும் ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது.

1

Scientists have worked out why flamingos stand on one leg

Flamingos are well-known for standing on one leg – but, until now, no-one has been entirely sure why they do it. One theory was that they did it to help regulate their temperature, as putting both down when stood in water would draw away more body heat.

However, researchers now believe they have found an alternative answer. Professor Young-Hui Chang from the Georgia Institute of Technology and Lena H Ting of Emory University conducted a series of experiments using the bodies of dead flamingos – and found it was easier to stand them up on one leg rather than two.

“We demonstrated that flamingo cadavers could passively support body weight on one leg without any muscle activity while adopting a stable, unchanging, joint posture resembling that seen in live flamingos,” they wrote.

“By contrast, the cadaveric flamingo could not be stably held in a two-legged pose, suggesting a greater necessity for active muscle force to stabilize two-legged versus one-legged postures.

“Our results suggest that flamingos engage a passively engaged gravitational stay apparatus (proximally located) for weight support during one-legged standing.”

They also discovered that live flamingos standing on one leg have “markedly reduced body sway during quiescent versus alert behaviours, with the point of force application directly under the distal joint, reducing the need for muscular joint torque.

“Taken together, our results highlight the possibility that flamingos stand for long durations on one leg without exacting high muscular forces and, thus, with little energetic expenditure.

Source : Telegraph

முற்காலத்தில் வாழ்ந்த ‘பறக்கும் ராட்சத வான்கோழி’

சாம்பல் நிற கங்காரு அளவிலான ‘பறக்கும் ராட்சத வான்கோழி’ போன்றதொரு பறவை முற்காலத்தில் இருந்ததாக ஆஸ்திரேலிய விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இது, அழிந்து போய்விட்ட பறவையினங்களில் ஒன்றாகும்.

இலை குப்பைகளை கொண்டு நிலத்தில் மண்மேடுகளை உருவாக்கி, முட்டையிட்டு, புதைத்து வைப்பதற்கு பேர்போன நவீன கால மல்லீஃபெவுல் (Malleefowl ) பறவை முற்கால பறவை உறவினம்தான் இந்த சாம்பல் நிற கங்காரு அளவிலான ‘பறக்கும் ராட்சத வான்கோழி’. இருப்பினும், இந்த ‘பறக்கும் ராட்சத வான்கோழியான’, ப்ராகுரா காலினாசியா (Progura gallinacean) அவ்வாறு செய்யவில்லை. மல்லீஃபெவுல் பறவை பெற்றிருக்கும் பெரிய பாதங்களோ, தனி சிறப்பு மிக்க கூர்நகங்களையோ இது பெற்றிருக்கவில்லை .

மாறாக, இந்தோனீஷியாவிலும், பசிபிக்கிலும் வாழும், இன்றும் மணல் மேடு கட்டி குஞ்சு பொரிக்கும் சில பறவையினங்களைப்போல, ப்ராகுரா காலினாசியா வெப்பமான மணல் அல்லது மண்ணில் தங்கள் முட்டைகளை புதைத்து வைத்தன.

அடிலெய்டிலுள்ள ஃபிளின்டஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் குழு ஒன்று இந்த அறிக்கை தயாரிக்க புதிய மற்றும் புதை படிவ எச்சங்களை ஆய்வு செய்திருக்கிறது.

இவற்றில் சில மாதிரிகள் முதன்முதலில் 1800களில் சேகரிக்கப்பட்டன. புதிய மாதிரிகள் ஆஸ்திரேலியாவின் மேற்கு பகுதியிலுள்ள புகழ்பெற்ற தைலாகோலியோ காவெர்ன்ஸில் இருந்து கிடைத்தவை. இங்குதான் சுண்ணாம்பு குழாய்கள் மூலம் எண்ணற்ற முற்கால விலங்குகள் அழிந்ததாக கருதப்படுகிறது.

மணல் மேடு கட்டி குஞ்சு பொரிக்கும் அழிந்துவிட்ட பறவையினங்களில் 5 புதிய இனங்களை விஞ்ஞானிகள் விவரிக்கின்றனர். அவற்றில் ப்ராகுரா காலினாசியா மிகவும் பெரியதாகும்.

11,700 ஆண்டுகள் முதல் 2.5 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பான பிளாய்ஸ்டோசீன் காலத்தில் இந்த பறவையினங்கள் வாழ்ந்துள்ளன. அப்படியானால், வயிற்றுப்பையில் குட்டியைப் பேணும் ராட்சத விலங்கு போன்ற சில பெரிய உருவங்களை கொண்ட அடையாள முக்கியத்துவ விலங்குகளாகக் கருதப்படும் விலங்குகளோடு இவை வாழ்ந்திருக்கும் என்று பொருள்படுகிறது.

வயிற்றுப்பையில் குட்டியைப் பேணும் ராட்சத விலங்குகள் ஆஸ்திரேலிய கண்டத்தில் நவீன மனிதர்கள் நுழைந்த பின்னர் சற்று அழிந்து போய்விட்டன.

அழிந்துபோன பல பெரிய பறவைகளில் டோடோ போன்றவை பறக்க முடியாததாக இருந்தாலும், ப்ராகுரா காலினாசியா நிச்சயமாக பறந்திருக்க முடியும் என்று ஃபிளின்டஸ் பல்கலைக்கழக குழுவினர் தெரிவித்திருக்கின்றனர்.

வலுவான இறகு எலும்புகளைக் கொண்ட இது மரங்களில் தங்கியது என்று ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

240_F_123165150_Co0vkIAoweQttDlqOkLztQ8JlFkFeRkh

Ancient bird like ‘a kangaroo-sized flying turkey’

It has been described as a “giant flying turkey” the size of a grey kangaroo by Australian scientists.

It is actually an extinct species of megapode bird – an ancient cousin of the modern Malleefowl, which famously builds mounds of earth and leaf litter in which to lay and incubate its eggs.

Progura gallinacea probably didn’t do that, however.

It lacked the Malleefowl’s large feet and specialised claws. Instead, it’s quite likely P. gallinacea simply buried its eggs in warm sand or soil, just as some living megapodes in Indonesia and the Pacific still do.

A team from Flinders University in Adelaide assessed new and old fossil finds in producing its report.

Some of the older specimens were first collected in the late 1800s; the newer ones came from the remarkable Thylacoleo caverns of Western Australia, where countless ancient animals fell to their deaths through limestone pipes.

The scientists actually describe five new species of extinct megapodes, of which Progura gallinacea was the biggest.

These birds all lived in the Pleistocene – a time period that covers 11,700 years ago to 2.5 million years ago. That means they would have existed alongside some of the iconic megafauna – such as the giant marsupials – that disappeared shortly after modern humans first entered the Australian continent.

Although many large extinct birds, such as dodos, were flightless, the Flinders team says Progura gallinacea definitely could take to the air.

It had strong wing bones and probably roosted in trees, the researchers say.

Source BBC

முதலையை போன்ற அமைப்புடைய டைனோசர் – டெலியோக்ரட்டர்

முதலையை போன்ற அமைப்புடைய, டைனோசர் குடும்பத்தை சேர்ந்த 245 மில்லியன் ஆண்டுகள் பழைமையான  நான்கு காலில் நடந்த ,ஒரு பெரும் ஊர்வனத்தின் புதைப்படிமானங்களை தன்சானியா நாட்டில், விஞ்ஞானிகள் கண்டெடுத்துள்ளனர் . ஆறடி நீள ஊர்வனத்திற்கு டெலியோக்ரட்டர் ராடினஸ் (Teleocrater rhadinus) என்று பெயர் வைத்துள்ளனர். இந்த கண்டுபிடிப்பு ஆரம்ப கால விலங்குகள் பற்றிய அடிப்படை கோட்பாடுகளை மாற்றியமைக்கிறது.

இது இரண்டு அடி உயரமாகவும், இருபது முதல் அறுபத்தைந்து பவுண்ட் எடை கொண்டதாகவும் இருந்திருக்கும். சில உடல் அமைப்புகள் டைனோசர் இன பறவைகளை ஒத்திருந்தாலும் அதன் மற்ற உடல் அமைப்புகள் முதலையை ஒத்திருந்தன.

முன்பு முதலை இனம் பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்து பறவை வகை டைனோசர் இனம் உருவானது என்று எண்ணி இருந்தனர். ஆனால் இடையில் டெலியோக்ரட்டர் இனம் ஓன்று இருந்திருக்கிறது.

டெலியோக்ரட்டர், டைனோசர்க்கும் முதலை இனத்திற்கும் இடையில் உள்ள ஒரு விடுபட்ட இணைப்பாகும் (missing link).

1

Early dinosaurs were similar to crocodiles

Scientists have unearthed fossils of the earliest known dinosaur relative, a 245-million-years old giant reptile that walked on four legs like a crocodile.

The six-foot-long, lizard-like carnivore, called Teleocrater rhadinus, was discovered in Tanzania. The finding fundamentally changes our ideas about the evolution of the prehistoric animals.

It is the earliest member of the bird-like side of the family. It is not a direct ancestor of dinosaurs, but it’s the oldest known dinosaur cousin, researchers said.

Teleocrater did not look much like a dinosaur. It resembled the monitor lizards alive today, researchers said.

It was between six and ten feet long, including its long neck and longer tail and it probably weighed between twenty and sixty-five pounds. It likely stood around two feet tall at the hip.

Some of its features, like the jaw muscle attachments at the back of its skull, clearly put it in the bird-like archosaur camp with the dinos, it has a lot in common with its more distant crocodilian cousins, researchers said.

We used to think that many of the distinctive features of bird-line archosaurs evolved very quickly after they diverged from the crocodile line because early bird-line archosaurs like Marasuchus, Dromoeron, and Lagerpeton were small and very dinosaur-like,” said Ken Angielczyk, associate curator at The Field Museum in the US.

“However, Teleocrater shows us that bird-line archosaurs initially inherited many crocodile-like features from the common ancestor of all archosaurs, and that the ‘typical’ bird-line features evolved in a step-wise fashion over a longer period of time,” Mr. Angielczyk said.

Teleocrater is a missing link between dinosaurs and the common ancestor they share with crocodiles, he said.

Source: Hindu

அழிவிலிருந்து மீண்ட ஜென்ட்டூ பெங்குவின்கள்

அன்டார்டிகா பகுதியிலுள்ள ஆர்ட்லி தீவில், கடந்த, 7,000 ஆண்டுகளாக, ‘ஜென்ட்டூ'(Gentoo penguins) என்ற வகையைச் சேர்ந்த பெங்குவின்கள் வாழ்ந்து வருகின்றன. இவை இத்தனை ஆண்டுகளில் குறைந்தது, மூன்று முறையாவது முற்றிலும் அழியும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டு, பின், மீண்டும் பெருகி வந்துள்ளன என்பதை, ‘பிரிட்டிஷ் அன்டார்டிக் சர்வே’ அமைப்பைச் சேர்ந்த ஸ்டீபன் ராபர்ட்ஸ் குழுவினர் கண்டறிந்துள்ளனர்.

அருகில் உள்ள எரிமலை தீவான Deception Island எரிமலையிலிருந்து வரும் எரிமலைச் சாம்பல்களால் ஆர்ட்லி தீவு,  மூடப்பட்டபோது, உயிர் தப்பிய பெங்குவின்கள் நீந்தி பிற பகுதிகளுக்கு தப்பிப் போய், மீண்டும் திரும்பி வந்துள்ளன. ஆனால் பெங்குவின் குஞ்சுகளும், முட்டை இடும் இடங்களும் அழிந்து போயின. மீண்டும் பழைய நிலைக்கு, (பெங்குவின்களும், ஆர்ட்லி தீவும்) திரும்ப கிட்டத்தட்ட 400 முதல் 800 ஆண்டுகள் ஆயின.

இந்த ஆராய்ச்சி, மற்ற இடங்களில் எரிமலையால் பெங்குவின் இனங்களிடம் ஏற்பட்ட பாதிப்பை பற்றி அறிய உதவும் என்று கூறுகின்றனர்.

banner-154181_960_720

Antarctic penguin colony repeatedly decimated by volcanic eruptions

One of the largest colonies of gentoo penguins in Antarctica was decimated by volcanic eruptions several times during the last 7,000 years according to a new study. An international team of researchers, led by British Antarctic Survey (BAS), studied ancient penguin guano and found the colony came close to extinction several times due to ash fall from the nearby Deception Island volcano

On at least three occasions during the past 7,000 years, the penguin population was similar in magnitude to today, but was almost completely wiped out locally after each of three large volcanic eruptions. It took, on average, between 400 and 800 years for it to re-establish itself sustainably.”

An eruption can bury penguin chicks in abrasive and toxic ash, and whilst the adults can swim away, the chicks may be too young to survive in the freezing waters. Suitable nesting sites can also be buried, and may remain uninhabitable for hundreds of years.”

The techniques developed in this study will help scientists to reconstruct past changes in colony size and potentially predict how other penguin populations may be affected elsewhere. For example, the chinstrap penguins on Zavodovski Island, which were disturbed by eruptions from the Mt Curry volcano in 2016.

Source Science Daily

பறவைகளை பார்த்தால் மன அழுத்தம் குறையும்

பறவைகளைத் தொடர்ந்து பார்த்து வருபவர்களுக்கு மன அழுத்தம் குறைந்து, உற்சாகம் பிறக்கும் என்று ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. க்வீன்ஸ்லாந்து பல்கலைகழகமும் இங்கிலாந்தை சேர்ந்த எக்ஸீடர் பல்கலைக்கழகமும் டாக்டர் டேனியல் காக்ஸ் (Dr Daniel Cox), தலைமையில் இந்த ஆய்வை நடத்தின. அதில், பறவைகளைத் தொடர்ந்து பார்த்து அல்லது கவனித்து வருபவர்களுக்கு மன அழுத்தம், பதற்றம், மனச்சோர்வு ஆகியவை குறைவாக இருப்பதாகவும் தெரியவந்துள்ளது. எந்த பறவை என்றில்லை, எத்தனை பறவைகளை பார்கிறோமோ அந்தளவு மகிழ்ச்சி அதிகமாகும்,மன அழுத்தம் குறையும்.

இதுதவிர, வசிக்கும் வீட்டைச் சுற்றி புதர்கள், மரங்கள் ஆகியவை இருப்பதும் மனிதர்களின் மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கும் எனவும் அந்த ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. அதனால், நகரத்தில் வசிப்பவர்களை விட இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்பவர்களே அதிக மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்கிறார்கள் என்கிறார் காக்ஸ்.

Source Telegraph