நாய் அதன் உரிமையாளரின் குணநலனை பிரதிபலிக்கிறது

ஆஸ்திரியாவை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள், நாய்கள் அதன் உரிமையாளரின் சோகம்,பதட்டம் மற்றும் எதிர்மறை உணர்வுகளை பிரதிபலிப்பதாக கண்டுபிடித்துள்ளனர். அதே போல் நாய்களின் உற்சாகம் மற்றும் நட்புத்தன்மை அதன் உரிமையாளருக்கும் தொற்றிக்கொண்டு மன அழுத்தத்தை விடுவிக்கும் என்கின்றனர்.

ஆராய்ச்சியாளர்கள், நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நாய்களையும் அதன் உரிமையாளர்களையும் பல்வேறு விதமான சோதனைகளுக்கு உட்படுத்தினர். உதாரணமாக, எச்சில் பரிசோதனை மூலம் அவற்றின் மன அழுத்தத்தையும், அச்சுறுத்தலின் போது அதன் இதய துடிப்பையும்  ஆராய்ந்தனர்.

ஆராய்ச்சியின் முடிவில் நாய் மற்றும் அதன் உரிமையாளர் இருவருமே ஒருவரிடமிருந்து மற்றவர் உணர்வுகளையும் குனநலனையும் பெற்றனர்/பிரதிபலித்தனர், ஆனாலும் நாய் அதிகமாக அதன் உரிமையாளரின் குணநலனை பிரதிபலித்தது என்று கண்டறிந்தனர்.நாய் உரிமையாளரின் உணர்வுகளையும் குனநலனையும் உள்வாங்கிக்கொண்டு அதற்கு ஏற்றார் போல் நடந்துகொள்கிறது.

இதில் ஆச்சர்யப்பட ஒன்றுமில்லை.ஏனென்றால் நாய்கள் 30,000 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக மனிதர்களுடன் இணைந்து வாழ்ந்து வருகின்றன.

Source BBC

Advertisements