கண்ணாடித் தவளை

தவளை இனங்களில், கண்ணாடித் தவளைகள் (Hyalinobatrachium genus) உண்டு. இவற்றின் வயிற்றுப் பகுதிக்குள் இருப்பவை அப்படியே தெரியும். ஆனால், அமேசானின் ஈக்வடார் வனப் பகுதியில், விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ள புதிய கண்ணாடித் தவளை, சற்று வித்தியாசமானது. இதன் வயிற்றுப் பகுதி மட்டுமல்ல, அடி நெஞ்சுப் பகுதியும் அப்படியே வெளியே தெரிகிறது. ஆம், அதன் இதயம் துடிப்பதைக்கூட நம்மால் பார்க்க முடியும். ஆனால் இதன் முதுகுப் பகுதியில் பச்சைப் புள்ளிகள் கொண்ட தோல் மூடியிருக்கிறது. மொத்தம், 2 செ.மீ., நீளமே உள்ள இந்த தவளைகள், இலைக்கு அடியில் பெரும்பாலும் இருப்பவை. எனவே தான், இத்தனை காலமாக, உயிரியல் விஞ்ஞானிகளின் கண்களில் படாமல், தப்பித்திருக்க முடிந்தது. இந்த தவளைக்கு ‘ஹயாலினோபாட்ராசியம் யாகு’ (Hyalinobatrachium yaku ) என்ற உயிரியல் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

5

Transparent frog

There are transparent frogs in the Hyalinobatrachium genus, some of which have been observed in the wild and some of which have been preserved as museum specimens. They are all about the same size and most of them are at least partly transparent on the abdomen. But the very act of preserving the animals for collections causes some discoloration of the skin, so other markings—such as telltale spots and different shades of green and yellow—may be lost or become indistinct.

A team of researchers led by ecologist and biologist Juan M. Guayasimin of the Universidad San Francisco de Quito in Ecuador Guayasimin reckoned that the Amazon rainforest could use one more going-over to determine if there were more species within the genus to be found. They surveyed 65-ft. (20 m) diameter plots near relatively narrow, shallow streams that the Hyalinobatrachium frogs were known to favor. In short order they found what they were looking for.

The new species, Hyalinobatrachium yaku which takes its name from yuka, the word for water in the local Kichwa language, is distinct from other members of the genus in a few ways: the mating call is different, with an amplitude and duration unique to the species; the DNA is different; and the covering of transparent abdominal skin is significantly larger, reaching up to the chest and exposing the heart.

The species’ metaphorical heart is special too—at least when it comes to the males. Unlike other dads-to-be in the Hyalinobatrachium genus, the yaku males look after the clutch of eggs the female lays, protecting them from harm until they hatch. Still, there are certain kinds of harm that even the most vigilant male can’t prevent. The investigators cite numerous threats to the frogs’ habitat—including oil extraction, road development and stream pollution. The hope, as always, is that once people learn about the remarkable species that make the rainforest their homes, the forest itself might be tended more gently.

Source Dinamalar and Time

Advertisements

தவளைகளிடமிருந்து வைரஸ் காய்ச்சலை தடுக்கும் மருந்துகள்

சளிப்படலம் போன்ற ஒரு வண்ணமயமான திரவத்தினை சுரக்கும் தவளையானது (ஹைட்ரோஃபிளாஸ் பேஹுவிஸ்தாரா)( Hudrophylax bahuvistara) கேளராவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு உள்ளது.

தவளையின் தோலிலிருந்து வெளிப்படும் பிசுப்பிசுப்பான திரவத்தினை ஆய்வு செய்ததில் host defence peptides இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்த புதிய பெப்டைட்களுக்கு ‘உருமின்’ என்று கேரளாவின் உறுமி வாளை நினைவுபடுத்தும் வகையில் பெயர் வைத்திருக்கின்றனர். ஆய்வக சோதனைகளில், இது சாதாரண செல்களை அழிக்காமல். ஃப்ளூ காய்ச்சல் வைரஸ்களை அழித்தது.

இந்த திரவத்தினை கொண்டு பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் வைரஸ்களை அழிக்கமுடியும், என்றும் அதைகொண்டு  புதிய நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு மருந்து தயாரிக்கலாம் என்று அமெரிக்காவின் அட்லாண்டாவில் உள்ள எமோரி பல்கலைக்கழகத்தை (Emory University) சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

3

Frog mucus could DESTROY human virus

Frog mucus is loaded with molecules that kill bacteria and viruses, and researchers are beginning to investigate it as a potential source for new anti-microbial drugs. One of these “host defense peptides,” courtesy of a colorful tennis-ball-sized frog species (Hydrophylax bahuvistara) from southern India, can destroy many strains of human flu and protect mice against flu infection. The researchers named the newly identified peptide “urumin,” after the urumi, a sword with a flexible blade that snaps and bends like a whip, which comes from the same Indian province, Kerala, as the frog.

Josh Jacob, researcher at Emory University in Atlanta, said the compound named urumin “represents a novel antiviral against human influenza viruses of the H1 subtype”.This peptide binds to haemagglutinin, a protein found on the surface of influenza viruses, and manages to destroy them physically.

Jacob’s team is still working out the details of the flu-destroying mechanism, but the urumin appears to work by targeting a viral surface protein called hemagluttinin, the H in H1N1. “The virus needs this hemagglutinin to get inside our cells,” says Jacob. “What this peptide does is ,it binds to the hemagglutinin and destabilizes the virus. And then it kills the virus.”

SourceDaily Thanthi